Ngày 30 tháng 03 năm 2023

Trường Đại học Lincoln (Lincoln Univeristy)

Địa điểm Califonia, Mỹ 

Chủ đầu tư

Trường Đại học California Calpolytechnic State 

Kiến trúc

Canon Design 

Nhà thầu mái
 
Kalzip Mỹ 

Vật tư/ diện tích

6.500 m2 tấm Kalzip 65/400 thẳng, uốn cong trơn 
 
Trường Đại học Lincoln (Lincoln Univeristy)
Trường Đại học Lincoln (Lincoln Univeristy)