Ngày 07 tháng 12 năm 2019

Nhà Bà Thủy

Địa điểm: 30 Tuệ Tĩnh, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Nhà thầu : Công ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng Epower.
Mô tả công trình  Nhà cải tạo 5 tầng thay mới toàn bộ hệ cửa nhôm kính, vách kính, lan can kính. 
Nhà Bà Thủy
Nhà Bà Thủy