Ngày 30 tháng 03 năm 2023

Chung cư Ecopark - Aquabay Sky Residences ( nhà A3 và A4)

Địa điểm:  Aquabay, khu đô thị Ecopark- Hưng yên

Chủ đầu tư:

 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Việt Hưng (Vihajico)

Nhà Thầu Chính :

 Công ty cổ phần ecoba việt nam

Nhà thầu phụ :

 Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng E-power
Phạm vi công việc:  Cung cấp, thi công lắp đặt mái polycarbonate đặc nhập khẩu ( nhà A3 và A4)
 
Chung cư Ecopark - Aquabay Sky Residences ( nhà A3 và A4)
Chung cư Ecopark - Aquabay Sky Residences ( nhà A3 và A4)
Chung cư Ecopark - Aquabay Sky Residences ( nhà A3 và A4)
Chung cư Ecopark - Aquabay Sky Residences ( nhà A3 và A4)