Ngày 20 tháng 06 năm 2024

Trường Đại học Khoa học & Công nghệ King Abdullah (KAUST)

Địa điểm Jeddah, Ả Rập Xê Út 

Chủ đầu tư

Saudi Aramco, Ả Rập Xê Út 

Kiến trúc

HOK Helmuth, Obata & Kassabaum LP, Mỹ 
Nhà thầu chính Saudi Orger, Ả Rập Xê Út 
Nhà thầu bao che ALB Trung Đông, Kalzip Trung Đông và Thysenkrupp. 
Vật liêu/diện tích 86.000 m2 Kalzip 65/400 và sàn Thysenkrupp
Phạm vi công việc Epower cung cấp bản vẽ thiết kế chi tiết shop drawing và dịch vụ kỹ thuật cho phần bao che: mái, standing seam, tấm ốp, louver trang trí và kính.
Trường Đại học Khoa học & Công nghệ King Abdullah (KAUST)