Ngày 28 tháng 02 năm 2024

Nhà ga hành khách cảng hàng không quốc tế Phú Quốc

Địa điểm:
Đảo Phú Quốc, Kiên Giang
 

Nhà thầu chính:

Công ty cổ phần xây dựng công trình Hàng không -ACC phát triển công nghệ

Nhà thầu phụ:

Công ty TNHH Kỹ thuật xây dựng Epower

Phạm vi công việc:

Thiết kế bản vẽ Shop drawing, cung cấp vật liệu, thi công lắp dựng hệ mái nhôm Kalzip cho nhà ga hành khách phần mở rộng, diện tích 7500m2

Thời gian:

2016
Nhà ga hành khách cảng hàng không quốc tế Phú Quốc
Nhà ga hành khách cảng hàng không quốc tế Phú Quốc
Nhà ga hành khách cảng hàng không quốc tế Phú Quốc
Nhà ga hành khách cảng hàng không quốc tế Phú Quốc
Nhà ga hành khách cảng hàng không quốc tế Phú Quốc
Nhà ga hành khách cảng hàng không quốc tế Phú Quốc