Ngày 28 tháng 02 năm 2024

Nhà bà Thúy

Nhà thầu :  Công ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng Epower.
Mô tả công trình : 

- Chung cư thay cửa sử dụng hệ cửa Advangrade cho cửa đi và hệ cửa Elegant 3 cho cửa sổ . 

- Cửa chống ồn, cách âm, cách nhiệt , chống cháy.

Nhà bà Thúy
Nhà bà Thúy
Nhà bà Thúy