Ngày 30 tháng 03 năm 2023

Dự án Nhà Quốc Hội Việt Nam

Địa điểm Đường Bắc Sơn - Ba Đình - Hà Nội 
Chủ đầu tư Ban quản lý dự án nhà quốc hội và Ba Đình mới 
Tư vấn thiết kế Liên danh nhà GMP International GmnH - Inros Lacker AG ( Cộng hòa liên bang Đức)
VNCC: Vietnamese National Construction Consultaints
CDC: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam
Nhà thầu chính Tổng công ty cơ khí xây dựng (COMA)
Phạm vi công việc Cung cấp và thi công mái nhôm Kazip 7 lớp (mái epower high seam, vapour, roockwool 2 lớp có thép Z mạ kẽm, vivaboard, giấy chống ẩm và bitumun) và tấm ốp nhôm đặc (dày 3mm)
Dự án Nhà Quốc Hội Việt Nam
Dự án Nhà Quốc Hội Việt Nam
Dự án Nhà Quốc Hội Việt Nam