Ngày 14 tháng 12 năm 2018

Nhà bà Huệ Tây Hồ

Nhà thầu :
Công ty TNHH kỹ thuật xây dựng E-power
 
Mô tả công trình :  Thiết kế thi công tấm polycarbonate nhập khẩu từ Đức