Ngày 15 tháng 11 năm 2018

Dự án khách sạn Thi Sách

Địa điểm:     50 Thi Sách ,Hai Bà Trưng, Hà Nội

Chủ đầu tư:

Công ty TNHH Thương Mại và Du Lịch Bình An

Nhà thầu :

Công ty TNHH Kỹ thuật xây dựng Epower

Phạm vi công việc:

Thiết kế ,gia công ,cung cấp, lắp đặt và hoàn thiện mái polycarbonate